Dzień Ziemi – 22 kwietnia. Materiały

Plakat i materiały dodatkowe, które można wykorzystać do zorganizowania szczególnego nabożeństwa związanego z Międzynarodowym Dniem Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia.

Jako wierzący ludzie jesteśmy zobowiązani, aby chronić to, co stworzył nasz Bóg. Jesteśmy użytkownikami tej przyrody, szafarzami i zarządcami, a jak mówi Biblia „od szafarza oczekuje się, aby był wierny”. Zanieczyszczenie środowiska staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla całego świata, jak i naszego kraju. Jeszcze nie tak dawno był to odległy dla nas problem, a dzisiaj zmusza nas do określonych zachowań, nawyków, które musimy wykształtować w sobie, by chronić to, co mamy najcenniejszego, tj nasze zdrowie i życie.

Obietnica naszego Boga o odnowieniu w przyszłości naszej ziemi nie zwalnia nas z obowiązku dbania o nią już dzisiaj. Wśród materiałów znajduje się propozycja programu uroczystego nabożeństwa oraz kazania. Plakat został udostępniony w formie pliku PDF.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

MATERIAŁY: