Kongres nauczycieli adwentystycznych w Ukrainie

Od 17 do 20 czerwca 2024 r. w Buczy na Ukrainie, odbył się kongres nauczycieli adwentystycznych pod hasłem „Edukacja dla Misji. Ratujmy Dzieci dla Wieczności”.

26 CZERWCA 2024 (NR 962) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Wydarzenie zgromadziło 240 uczestników, w tym nauczycieli, edukatorów i liderów Kościoła Adwentystów, takich jak Dr. Lisa Beardsley-Hardy, dyrektor Departamentu Edukacji przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Głównym celem kongresu było podkreślenie roli edukacji w misji Kościoła, szczególnie w ratowaniu dzieci poprzez holistyczne podejście do kształcenia – zarówno akademickie, jak i duchowe. Dyskusje i prezentacje skupiały się na kilku zagadnieniach:

  • Integracji wiary z procesem nauczania
  • Wpływie mediów społecznościowych na rozwój dzieci
  • Sposobach wsparcia duchowego dla uczniów
  • Znaczeniu osobistego przykładu nauczycieli w życiu codziennym
  • Współpracy z ADRA Ukraina w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym konfliktami

Dr. Beardsley-Hardy podkreśliła, jak ważne jest, aby nauczyciele byli wzorem do naśladowania, demonstrując, jak wiara może wpływać na każdy aspekt życia. Warsztaty zorganizowane w ramach kongresu umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie przekazywania wartości chrześcijańskich przez edukację.

Podczas kongresu omawiano również sposoby współpracy z ADRA Ukraina, aby lepiej pomagać dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji. Uczestnicy dzielili się swoimi historiami sukcesu oraz wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

Kongres zakończył się wezwaniem do kontynuacji pracy na rzecz duchowego i edukacyjnego rozwoju młodego pokolenia, podkreślając, że nauczyciele mają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych liderów i członków społeczności adwentystycznej.


AAI