Sesja Generalnej Konferencji odbędzie się w maju przyszłego roku.

20 MARCA 2020 (NR 750) `{`NEWS ADVENTIST ORG / TŁUM.DANIEL KLUSKA`}

W związku z obecną pandemią koronawirusa, sesja Generalnej Konferencji (GC) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zaplanowana na lato tego roku, została przełożona na maj 2021 r. Spotkanie będzie miało zdecydowanie mniejszy charakter niż wcześniej planowano.

Komitet Wykonawczy Światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (EXCOM) głosował we czwartek 19 marca nad przełożeniem sesji GC 2020 na maj 2021 roku. Głosowanie nastąpiło po zaleceniu Komitetu Administracyjnego Generalnej Konferencji (ADCOM) z 17 marca, aby opóźnić Sesję GC 2020 do dwóch lat z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

– Przy podejmowaniu decyzji Kościół konsultował się z przedstawicielami Światowej Organizacji Zdrowia. Zalecamy, aby ostrożnie podchodzić do dużych zgromadzeń, w tym właśnie do sesji Konferencji Generalnej. – powiedział Peter Landless, dyrektor Sekretariatu Zdrowia przy Generalnej Konferencji. – Zalecamy również, aby każdy wydział Kościoła przestrzegał rekomendacji lokalnych organizacji zdrowia. Musimy znaleźć sposoby na utrzymanie działań i misji lokalnych zborów za pomocą alternatywnych środków. – podkreślił Landless.

Za pośrednictwem telekonferencji Komitet Wykonawczy rozpatrzył dwa zalecenia wynikające z serii oficjalnych rozmów i spotkań w siedzibie Kościoła Adwentystów. Organizatorzy sesji Generalnej Konferencji, pracownicy służby zdrowia, doradcy prawni i administratorzy badali możliwe alternatywne plany na sesję GC 2020 w świetle pandemii COVID-19.

W spotkaniu prowadzonym w systemie wideokonferencji uczestniczył także członek Komitetu Wykonawczego z Polski, Mariusz Radosh z Poznania. – W czwartek brałem udział w posiedzeniu Generalnej Konferencji, w którym uczestniczyło ponad 250 osób. Byłem pod wrażeniem, jak wszystko dobrze zafunkcjonowało. Ludzie zabierali głos, głosowaliśmy i nie było żadnych, technicznych problemów. – podkreślił Radosh. – Jako Kościół powinniśmy iść zdecydowanie w tym kierunku, aby usprawnić komunikację i decyzyjność rad. Obecna sytuacja związana z  wirusem na pewno pomoże przełamać bariery psychologiczne, nie tylko w kościele ale i w biznesie, bo barier technologicznych już nie ma.- zaznaczył. [Przyp.red.]  

Komitet Zarządzania Kryzysowego GC rozważył możliwe alternatywne plany i wydał ADCOM dwa zalecenia, w tym odroczenie sesji GC w 2020 r.

– Po uwzględnieniu zarówno szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, jak i niepewnego charakteru jego rozwoju w ciągu najbliższych kilku miesięcy, Komitet Zarządzania Kryzysowego uznał odroczenie za najbezpieczniejszą i najrozsądniejszą drogę, którą należy wybrać – powiedział Geoffrey Mbwana , przewodniczący Komitetu Zarządzania Kryzysowego i Komitetu Planowania Sesji Generalnej Konferencji.

Sesja GC 2021 odbędzie się w Indianapolis w stanie Indiana. Jej przebieg zaplanowany został na 20–25 maja. Początkowo miała trwać od 25 czerwca do 4 lipca 2020 r. [Zdjęcie: Ryan de Hamer / Unsplash]

Przyszłość sesji generalnej konferencji

Druga propozycja rozważana przez EXCOM dotyczy przyszłych sesji GC. We wniosku ADCOM wezwano „administrację Konferencji Generalnej, w porozumieniu z wydziałami, do przeglądu obecnego charakteru Sesji Konferencji Generalnej i do przedstawienia zaleceń Komitetowi Wykonawczemu Generalnej Konferencji”.

Wniosek odnosi się do celu, jakim jest zmodyfikowanie obecnych Sesji GC z uwagi na potrzebę „zmniejszenia wkładu finansowego i logistycznego Sesji Generalnej Konferencji oraz zwiększenia wydajności i skuteczności w zarządzaniu funduszami Kościoła”.

Podobnie jak w przypadku planów na Sesję GC w 2021 r., propozycja przyszłych Sesji GC zaleca proporcjonalne zmniejszenie liczby delegatów, nie zapraszanie żadnych gości specjalnych, skrócenie liczby dni wydarzenia, ale nadal uwzględnia tylko jeden sabat. We wniosku zaleca się również, aby przyszłe sesje GC nie obejmowały wystaw, stoisk ani spotkań dodatkowych.

Ted N.C. Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego potwierdził, że szeroko zakrojona grupa przedstawicieli wydziałów i pracowników GC, przedstawi zalecenia przyszłemu Komitetowi Wykonawczemu GC dotyczące długości, zakresu i struktury przyszłych Sesji GC.

Implikacje dla Wydziału Transeuropejskiego (TED)

Pracownicy Wydziału będą pełnić służbę do przełożonej sesji GC w maju 2021 r. Ponieważ przełożona sesja GC będzie krótsza, wydziały nie będą miały czasu na powołanie własnych komitetów nominacyjnych na wybór pracowników i dyrektorów departamentów. W e-mailu do personelu, przewodniczący TED, Raafat Kamal stwierdził, że „te wybory będą musiały odbyć się w czasie, który zostanie ustalony przez Wydział”. Pracownicy wybrani w przyszłym roku będą służyć do następnej regularnie planowanej sesji Generalnej Konferencji w 2025 r.

Komentując zarówno odroczenie sesji GC, jak i podstawową przyczynę, która ma wpływ na każdy kraj na terytorium TED, Kamal stwierdził: – Przeprowadzamy się na nieznane terytorium. Jest to podróż, w której musimy bardziej polegać na przewodnictwie naszego Ojca Niebieskiego. W ten niepewności stała jest tylko jedna rzecz, której możemy być pewni: Pan jest z nami, tak jak kiedyś był ze swoim ludem w przeszłości. On jest naszą nadzieją i naszym zbawieniem. Zaprasza nas, abyśmy przyszli do Niego z naszymi troskami, a On zapewni nam spokój i pewność, które można znaleźć tylko w Nim.

Dzieło Boże

– Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będziemy w takiej sytuacji – zauważył Wilson podczas spotkania. Podkreślił jednocześnie, że globalny kryzys jest wezwaniem dla Adwentystów Dnia Siódmego aby służyć innym. – To czas, aby szerzyć nadzieję i zachętę. Powinniśmy być kotwicami stabilności i filarami nadziei – podkreślił Wilson.

 

AAI