Życiowe priorytety. Przesłanie od pastora Teda Wilsona.

10 STYCZNIA 2019 (NR 674) [AAI/TŁUM.DANIEL KLUSKA]

Pastor Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w opublikowanym przez agencję Adventist News Network wystąpieniu, zaapelował do wyznawców Kościoła Adwentystów na całym świecie o właściwe ustalenie priorytetów na nowy rok.

W materiale przetłumaczonym na język polski przez Hope Channel Polska i umieszczonym w serwisie YouTube, pastor Wilson pyta:

-Jaki będzie ten rok? Jak przeżyjesz kolejne 365 dni? W I Liście do Koryntian, 6 rozdziale i 19 wersecie czytamy:

(19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

Apostoł przypomina, że nie należymy do samych siebie. – kontynuuje Wilson. – Wszystko jest Bożym darem. Jak zapiszemy karty nowego roku? To jak dysponujemy naszym czasem, zależy od naszych priorytetów. Co jest dla nas najważniejsze? Spójrzcie na miniony rok. Na ile jesteś zadowolony z tego, jak dysponowałeś czasem? Może warto dokonać jakiejś korekty? – otwarcie pyta pastor.

-Proponuję, abyście na tegorocznej liście priorytetów postawili Boga. On pragnie zbawić każdą osobę. Chce abyśmy wszyscy uczestniczyli w misji. Jezus wzywa wielu misjonarzy obojga płci, którzy chcą się poświęcić Bogu. Miłość Chrystusa dotknie nas wtedy uzdalniając i dodając odwagi. – apeluje Wilson.

“Bądź gorliwy i zapalony do pracy. Czujny w modlitwie. Pielęgnuj pokorę i łagodność. Angażuj się całym sercem”. – pisała Ellen G. White do swojego syna Edsona. – przypomniał pastor Wilson.

-Jezus przychodzi. Jest tuż tuż. Jak wykorzystasz ten czas, dany nam w 2019 roku? Modlę się, abyśmy każdego dnia korzystali z okazji i stawiali Boga na pierwszym miejscu. – apeluje Wilson.