06 | 05.02 Jezus – Wierny Kapłan

Studium Hope Channel

Nadzieja TV

Wersja audio: