Expo Zdrowie – zalecenia

Wystawa Expo Zdrowie

Zalecenia do przygotowania i poprowadzenia wystawy
w okresie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z pandemią COVID-19 zaleca się stosowanie poniższych rekomendacji i wytycznych dotyczących prowadzenia wystaw Expo Zdrowie:

  1. Organizując wystawę, należy mieć odpowiednie zezwolenie od lokalnych instytucji (np. straż miejska, urząd miasta, poinformowanie lokalną stację sanepidu).
  2. Powołanie przez organizatora wystawy osoby, bądź osób do zadań związanych z dbałością o bezpieczeństwo podczas wystawy o zachowanie wszelkich ustalonych procedur i zaleceń oraz stałego  w razie potrzeby kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  3. Przestrzeganie procedur postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i wolontariuszy odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  4. Wolontariusze wykonujący bezpośrednią obsługę uczestników wystawy w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski, maseczki albo przyłbicy.
  5. Organizator wystawy jest zobowiązany zapewnić wolontariuszom środki do dezynfekcji rąk na każdym stanowisku. Dezynfekcja rąk powinna być wykonywana po każdym badaniu i kontakcie z uczestnikami wystawy. Należy zapewnić również środki do dezynfekcji urządzeń medycznych i powierzchni stolików.
  6. Zaleca się umieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym przy wejściu na wystawę, w toaletach i przy punktach sprzedaży książek.
  7. Uczestnicy wystawy powinni zachować 2-metrową odległości pomiędzy sobą.
  8. Stanowiska wystawowe powinny być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. 
  9. Zaleca się, najlepiej na stanowisku Rejestracja, umożliwienie zakupu maseczek ochronnych dla odwiedzających wystawę.
  10. Organizatorzy wystawy powinni korzystać z nowych formularzy/oświadczeń przy rejestracji uczestników wystawy, które uwzględniają dodatkowe zapisy odnoszące się do zakresie bezpieczeństwa epidemicznego (lista osób uczestniczących w wystawie wraz z numerem telefonu).
    a) Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników wystawy.
    b) Obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej.
    c) Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wystawę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  11. Organizując wystawę Expo Zdrowie, należy zrezygnować ze stanowisk Odpoczynek (wykonywanie masażu) i Powietrze (wykonanie badania pikflometrem). Nie zaleca się organizowania degustacji. Na pozostałych stanowiskach należy zastosować się do podanych wytycznych:
    a) Stanowisko Rejestracja – każdy uczestnik dezynfekuje ręce przed podpisaniem oświadczenia, może zakupić maseczkę, jest poinformowany o zachowaniu bezpiecznej odległości i stosowaniu się do zaleceń na poszczególnych stanowiskach.
    b) Stanowisko Wstrzemięźliwość – uczestnik wykonuje pomiar tkanki tłuszczowej i BMI, zachowując odpowiedni dystans. Wolontariusz, po badaniu każdego uczestnika przeciera urządzenie środkiem dezynfekującym, dezynfekuje ręce bądź zakłada nowe rękawiczki.
    c) Stanowisko Światło Słoneczne – uczestnik wykonuje pomiar ciśnienia, zachowując odpowiedni dystans. Wolontariusz, po badaniu każdego uczestnika, przeciera urządzenie środkiem dezynfekującym, dezynfekuje stolik, dezynfekuje ręce bądź zakłada nowe rękawiczki.
    d) Stanowisko Aktywność Fizyczna – uczestnik wykonuje test wysiłkowy, zachowując odpowiedni dystans. Wolontariusz po każdym uczestniku dezynfekuje ręce bądź zakłada nowe rękawiczki.
    e) Stanowisko Dieta – uczestnik wykonuje test pomiaru cukru we krwi, zachowując odpowiedni dystans. Wolontariusz po każdym uczestniku dezynfekuje ręce zakłada nowe rękawiczki i dezynfekuje stolik, odkłada materiał skażony do specjalnych pojemników.
    f) Stanowisko Woda – uczestnik słucha o zaletach picia wody, zachowując odpowiedni dystans.
    g) Stanowisko Wiek Biologiczny – uczestnik, odpowiadając na pytania w ankiecie, zachowuje bezpieczny dystans. Należy po każdym uczestniku przetrzeć stolik środkiem dezynfekującym.
    h) Stanowisko Zaufanie – uczestnik konsultuje wyniki w karcie badań, zachowując bezpieczny dystans. Należy po każdym uczestniku przetrzeć stolik środkiem dezynfekującym.
    j) Stoisko sprzedażowe – należy umieścić środek dezynfekujący dla uczestników.
  12. Organizator wystawy zobowiązuję się do korzystania z odpowiednich oświadczeń przygotowanych przez ChSCh Blisko Serca lub przez Fundację Źródła Życia. Po zakończeniu wystawy należy stworzyć listę uczestników i w razie potrzeby przekazać dane do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Natomiast oświadczenia przesłać zgodnie z adresem przechowywania danych osobowych:

    • ChSCh Blisko Serca – ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa,
    • Fundacja Źródła Życia – ul Źródlana 1, 96-320 Mszczonów.