Wykłady „Tajemnice Boskiej natury”

Materiał składa się z siedmiu spotkań. Do każdego wykładu opracowana została szczegółowa prezentacja. Dostępne są także link do nagrań wideo, z których można korzystać przy okazji spotkań w Domach Modlitwy.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku przez duchownych i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Materiał szczegółowo omawia zagadnienia dot. natury Boga, definiuje biblijne znaczenie określenia „trójca”.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

KONSPEKTY PREZENTACJI

GRAFIKA

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?list=PL0rZ6anHRCPlX3kGldS7NXv_hYTbqmPoD&v=LQoCui0q8cE
https://www.youtube.com/watch?list=PL0rZ6anHRCPlX3kGldS7NXv_hYTbqmPoD&v=jXMwUKvNHGk
https://www.youtube.com/watch?v=74WUspJ_Hg8
https://www.youtube.com/watch?list=PL0rZ6anHRCPlX3kGldS7NXv_hYTbqmPoD&v=LT8dUdGHyHE
https://www.youtube.com/watch?list=PL0rZ6anHRCPlX3kGldS7NXv_hYTbqmPoD&v=keuFIwZ1HMg
https://www.youtube.com/watch?list=PL0rZ6anHRCPlX3kGldS7NXv_hYTbqmPoD&v=a–agmAxK7o