WSTH – oferta pracy

Podkowa Leśna, 14.12.2020 r.

Drodzy Bracie i Siostry

        Od 2016 roku z sukcesem realizujemy projekt przedszkolny edukacji adwentystycznej Sonlight. Na dzień obecny zainteresowaniem lokalnej społeczności cieszy się edukacja szkolna, zwłaszcza wczesnoszkolna. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie zwracamy się z ofertą pracy do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy pragną pracować i towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju z oddaniem i zaangażowaniem.

Oferujemy:

 • pracę w pełnoetatowym wymiarze;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w adwentystycznej, alternatywnej edukacji;
 • wsparcie w finansowaniu szkoleń;
 • przyjazny zespół do współpracy.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – edukacja wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Kreatywność, odpowiedzialność, elastyczność

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w grupie różnowiekowej
 • Umiejętność pracy metodą projektów
 • Kompetencje w zakresie stosowania oceniania kształtującego
 • Doświadczenie w pisaniu autorskich programów nauczania
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Otwartość na pracę w przyrodzie
 • Chęć podnoszenia kompetencji.

Anna Słonecka-Polok, Mirosława Grześkowiak

Media